ZIELONE ŒWIATŁO DLA EDUKACJIZIELONE ŒŚWIATŁO DLA EDUKACJI

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i przyrody.
Koła przedmiotowe dla chcšcych dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania z matematyki, języka polskiego, języków obcych, przyrody, informatyki.
Zajęcia specjalistyczne z logopedš majšce na celu korekcję ewentualnych wad wymowy, usprawnienie porozumiewania się oraz dbałoœć o kulturę słowa potocznego.
Zajęcia z pedagogiem usprawniajšce rozwój intelektualnych, psychicznych i społecznych, a także zajęcia zwišzane z równoœciš kobiet i mężczyzn oraz z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. 

 

 


   

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się
w zakładce "Dla rodziców".

   


 

 
 
 
 
 
 
 
Wszystkich: 148 871
Wczoraj: 289
Dzisiaj: 169
Online: 3

artwolan.pl