ZIELONE ŒWIATŁO DLA EDUKACJIZIELONE ŒŚWIATŁO DLA EDUKACJI

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i przyrody.
Koła przedmiotowe dla chcšcych dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania z matematyki, języka polskiego, języków obcych, przyrody, informatyki.
Zajęcia specjalistyczne z logopedš majšce na celu korekcję ewentualnych wad wymowy, usprawnienie porozumiewania się oraz dbałoœć o kulturę słowa potocznego.
Zajęcia z pedagogiem usprawniajšce rozwój intelektualnych, psychicznych i społecznych, a także zajęcia zwišzane z równoœciš kobiet i mężczyzn oraz z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. 

 

 

      


   

 
 
 
 
 
 
 
2014-10-27  9:00  
PONIEDZIAŁEK

Powiatowy Turniej Unihokeja
2014-10-29  14:00  
ŚRODA

Etap szkolny konkursu kuratoryjnego z matematyki
2014-10-30  8:00  
CZWARTEK

Kolorowy Dzień Owoców i Warzyw
2014-11-05  14:00  
ŚRODA

Etap szkolny konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego
2014-11-20  14:00  
CZWARTEK

Etap szkolny konkursu kuratoryjnego z języka polskiego
Wszystkich: 163 132
Wczoraj: 394
Dzisiaj: 228
Online: 5

artwolan.pl