ZIELONE ŒWIATŁO DLA EDUKACJIZIELONE ŒŚWIATŁO DLA EDUKACJI

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i przyrody.
Koła przedmiotowe dla chcšcych dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania z matematyki, języka polskiego, języków obcych, przyrody, informatyki.
Zajęcia specjalistyczne z logopedš majšce na celu korekcję ewentualnych wad wymowy, usprawnienie porozumiewania się oraz dbałoœć o kulturę słowa potocznego.
Zajęcia z pedagogiem usprawniajšce rozwój intelektualnych, psychicznych i społecznych, a także zajęcia zwišzane z równoœciš kobiet i mężczyzn oraz z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. 

 

 


   

 
 
 
 
 
 
 
2014-10-02  11:00  CZWARTEK
Gminne Biegi Przełajowe
2014-10-09  10:00  CZWARTEK
Powiatowy Turniej Szachowy w Łebie
Wszystkich: 154 262
Wczoraj: 449
Dzisiaj: 37
Online: 4

artwolan.pl