ZIELONE ŒWIATŁO DLA EDUKACJIZIELONE ŒŚWIATŁO DLA EDUKACJI

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i przyrody.
Koła przedmiotowe dla chcšących dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania z matematyki, języka polskiego, języków obcych, przyrody, informatyki.
Zajęcia specjalistyczne z logopedąš majšce na celu korektę ewentualnych wad wymowy, usprawnienie porozumiewania się oraz dbałoœć o kulturę słowa potocznego.
Zajęcia z pedagogiem usprawniajšce rozwój intelektualny, psychiczny i społeczny, a także zajęcia zwišązane z równościšą kobiet i mężczyzn oraz z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. 

    


    


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkich: 178 517
Wczoraj: 565
Dzisiaj: 380
Online: 6

artwolan.pl